Kênh , miền Tây Viêt Nam..dang bong chua giong tranh. MÚA CHẰN… lễ hội hàng năm vào ngày 15.10 âm lịch được tổ chức long trọng thỉnh các vị sư làm lễ CẦU AN.AN VỊ PHẬT . THIẾT PHÁP.THỌ THỰC..và mời các phật tử thân nhân gần xa đến hùng phước đem tứ vật dụng dâng đến chùa cho các vị sư hồi hướng câu an.. để được phước.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/