Vì tiết lộ bí mật kinh doanh mà ông Tài đã cấm Minh Ngọc không được nói chuyện và điều đó trở thành cực hình với Minh Ngọc!
#Diễm_My , #Tiến_Sỹ, #Tâm_Ý #Diệu_Nhi , #Quang_Tuấn, #Minh_Ngọc, #Lương_Thế_Thành, #Gia_Đình_Là_Số_1

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://jablonec-krkonose.com/category/lam-dep/