🎸 Lạc Thủy | 洛水
🎸 Music: Ly Tao | 离骚
🎸 Dancer: Trường múa Đơn Sắc | 单色舞蹈学校

® If you have any questions or issues about this video please contact: ntxuan.it@gmail.com to solve or me will remove the video yourself
® Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào về video này, vui lòng liên hệ: ntxuan.it @ gmail để giải quyết hoặc tôi sẽ tự xóa video

– Thanks for watching
– Don’t forger subscriber channel 😍

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/