Đội nghệ nhân cao tuổi ở bản Co Chạy, Mường Pồn, Điện Biên

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/