Múa lân Trung thu 2019 tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 11/9/2019

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/