Buổi khai mạc rước bà, đội múa lân tòa thánh tây ninh ở huyện giồng riềng, họ đạo giồng riềng,

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/