Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri