Múa thái ngọc chiến là điệu múa chuẩn bị cho 02/09
Của lễ hội mừng cơm mới

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/