1 trong 3 tiết mục được chọn của xã Ia Sao tham gia giao lưu văn nghệ tại huyện Ia Grai năm 2019

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/