Múa VẦNG TRĂNG CHÚA THƯƠNG BAN_ Lm. Nguyễn Phước Hưng
Giáo Lý Viên Giáo họ La Ủ
TRUNG THU 2019 TẠI GIÁO HỌ LA Ủ, PHƯƠNG LÂM
THỨ BẢY 14/9/2019

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/