Biên đạo: Trung Tuyên
Biểu diễn: Tốp múa VTM

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/