Không khí hào hùng của đất nước ta trong những ngày đầu Giải Phóng Sài Gòn và Thống Nhất Đất Nước ngày 30-4-1975.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri