Đò người tàn tật sáng tạo- Sơn Hạ- Quảng Ngã.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/