Theo Chủ tịch Quốc hội, việc nhiều tướng công an lúc được bổ nhiệm là người tốt nhưng về sau có vi phạm thì là chuyện không lạ.

Tô Lâm! Ngân dặn em này!
Đại biểu quốc hội bọn hay ngủ ngày
Họp hành bấm nút quen tay
Ngồi chai đít Khỉ mặt “giày” răng hô
Tạp ăn hơn giống cá Vồ
Chị là Chủ Tịch bưng bô… nên rành

Nghị Vân, chất vấn bất thành
Can chi thắc mắc về ngành công an
Tham nhũng tay đã nhúng chàm
Sao còn gắn tướng sao vàng trên vai?
Liên quan đến chuyện đúng sai
Cả vú Ngân lấp miệng ngài Tô Lâm

Babui (Danlambao)

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://jablonec-krkonose.com/category/lam-dep/