PARIS BY NIGHT 129 “DYNASTY
SATURDAY, JUNE 29, 2019 – 7:30PM
SUNDAY, JUNE 30, 2019 – 1:30PM
PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO – LAS VEGAS
ZAPPOS THEATER

Mọi chi tiết đặt vé:
**
**Phone: (714) 894-5811
**Email: info@thuyngashop.com
**Vé cho những sections 202 và 208 có bạn tại

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri