Bạn sử dụng Theme SpaLab trong WordPress cho website của mình.
Bạn muốn tắt chế độ comment trong Theme nhưng không biết cách?
Và hộp thông tin tác giả không cần thiết, bạn muốn ẩn nó đi?

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe