Mời các bạn cùng xem các bước của múa đạo tỳ….mỗi nơi chắc sẻ múa khác nhau..múa lâu và nhiều hơn…con cái này chỉ là ( Bấc Đắc Dĩ ) …..!

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/