Nuôi cá bảy màu, cá kiếm, cá mún, cá trân châu và cá bình tích trong hồ xi măng trồng hoa súng, ấu thái, bèo nhật, rong đuôi chó, rau thơm thuỷ sinh không dùng lọc, sủi oxi
Phòng bệnh : Muối hột
Thức ăn: Cám thái inve 3/5, cám viên và chìm Kaokui, bánh mì,…
#fishchannel #waterplant #nuoicahoximang #nuoicahothuysinh #hoasungvaca #guppy #xiphophorus #mollyfish #platyfish #nymphaea #waterlilycare #waterlily #waterlilies #angelfish #mosaicplant

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://jablonec-krkonose.com/category/kinh-doanh/