Mình không sở hữu bất cứ tư liệu, hình ảnh nào được đăng tải.
Video được phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn và cảm nhận riêng của tác giả.
Bài hát được sử dụng: Cảm ơn và xin lỗi của Chilies.
Nguồn một số video, hình ảnh: Thưa Mẹ Con Đi Movie, Nơi Nào Có Cậu Nơi Đó Có Tôi, 9336 Thưa Mẹ Thanh Dẫn Huy Đi,…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/