Trung tâm ứng dụng tiến bộ Thái Nguyên đã sản xuất thành công các giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, hiện đang trồng thử nghiệm trên thực tế. cấy chuối phát triển tốt với môi trường tự nhiên, từ việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô có thể tọa ra đưuọc những cây giống sạch bệnh với số lượng lớn

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe