Betta , baba , ranchu , ping pong , hạc đỉnh hồng , bảy màu , cây ráy lá to.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://jablonec-krkonose.com/category/kinh-doanh/