Lớp 6/6
Năm Học 2019 – 2020
GVCN: Nguyễn Thị Gái Thôi

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/