Video giới thiệu về SPOVA – Nhóm sinh Viên nghiên cứu khoa học Khoa Thú y Do chính thay các sinh viên trong nhóm biên tập.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/