Tập múa YÊSU JING YANG || CHỈ CÓ GIÊ-XU
Tốp múa: Thanh Niên-Trung Tráng Niên

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/