Được cô Linh cho ba con ghẹ nhỏ sống, nhất quyết phải ra thả cho nó sống.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/