Chỉ với 2 bước thao tác cơ bản bao gồm :
– Sử dụng tính năng Protect Sheet với Password.
– Sử dụng tính năng cao cấp: xlSheetVeryHidden, để ẩn sheet 1 cách chuyên nghiệp nhất.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe