Thơ 20 11 nhớ về thầy cô nhà giáo năm nào
danh sách thơ cho thầy cô và các bạn nhớ đến thầy cô xưa
Bụi phấn xa rồi
gặp lại thầy
trường cũ
Thầy và chuyến đò xưa
Hoa và ngày 20 11
Mãi nhớ
Thầy
Góc nhỏ
video editor: Đình Đức (kus)

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri