Thành phố Cần Thơ hiện có trên 15,000 hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán hàng tháng. Từ ngày 1/1/2016 theo thông tư số 92 năm 2015 của bộ Tài Chính, có sự thay đổi về cách tính thuế của các thành phần kinh tế này.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/kinh-doanh