Tiết mục Múa kiếm, Hát ru con, Múa Nắng mới mùa xuân – Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc.
#DũngNguyễnTV

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/