Theo một lãnh đạo bộ CA, ciệc những đối tượng này mặc quân phục ngành công an, treo băng rôn có nội dung chống tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://jablonec-krkonose.com/category/bat-dong-san/