Sau đây là tổng hợp Cap tiếng anh hay nhất năm. Hãy đọc ngay thông tin dưới đây để sở hữu cho minh:

Các câu châm ngôn được nhiều bạn thương yêu nhất

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xẩy ra.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I’m out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên trì & dễ giao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát & có các thời gian tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu như bạn không thể đối đãi với tôi trong những khi tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng danh với các gì tốt nhất có thể mà tôi có.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

bạn cần phải nhảy như không ai đang xem. Hãy yêu như bạn không khi nào bị tổn thương. Hát như không có bất kì ai nghe thấy. &Amp; sống như là thiên đường ở trên quả đât.

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu như bạn làm đúng thì một lần là đủ.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi hoàn toàn có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó liên tục.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất trên trái đất. Phần lớn mọi cá nhân chỉ sinh tồn, đó là tất cả.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi tái diễn, nhưng mong đợi tác dụng khác nhau.

>>>Trải nghiệm: Thơ thả thính hay

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của bản thân mình. 1 Là sống như thể không gì là phép thuật cả. Điều sót lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một trong những phép lạ.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

đừng nên chìm đắm trong số những giấc mơ mà quên mất cuộc sống thường ngày Bây Giờ.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: This is the ideal life. ― Mark Twain

những người bạn tốt, các cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: chính là cuộc sống thường ngày lý tưởng.

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

cuộc sống đời thường là những điều xẩy ra với chúng ta khi chúng ta tạo nên những kế hoạch khác.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be ― Douglas Adams, The Long Dark Tea. – Time of the Soul

Tôi hoàn toàn có thể dường như không đi đến nơi tôi định đến nhưng tôi nghĩ tôi đã đến được nơi cần đến.

Những câu châm ngôn đó sẽ là stt tiếng Anh chân thành và ý nghĩa từng ngày
các câu châm ngôn đó sẽ là stt tiếng Anh chân thành và ý nghĩa hàng ngày
Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều chúng ta có thể tưởng tượng được đều là thật.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

nhiều khi thắc mắc phức tạp & lời đáp lại dễ dàng và đơn giản.

Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

thời điểm hôm nay bạn là chính mình, đó là một trong những điều không ai hoàn toàn có thể chối cãi. Chẳng ai có công dụng biến thành bạn giỏi hơn bản thân mình đâu.

I’m not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết. Mình chỉ không mong muốn ở đó khi nó xẩy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

cuộc sống không hẳn là đi tìm kiếm chính bản thân mà cuộc sống đời thường là tự triển khai xong bản thân.

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

đôi lúc người ta đẹp. Không phải ở hình ảnh bên ngoài. Không phải ở lời họ nói. Mà chỉ Một trong những gì họ đang xuất hiện.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

cuộc sống thường ngày như việc cưỡi một cái xe đạp điện. Để giữ cân bằng, bạn cần phải dịch chuyển liên tiếp.

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

thực ra tiếp tục hủy diệt cuộc đời tôi.

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Nhiều thứ biến đổi. Và anh em rời đi. Cuộc sống thường ngày không tạm dừng với bất kể ai.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ của bản thân mình, nhưng đừng khi nào coppy. Sao chép & bạn sẽ chết.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cách họ nói về bạn cũng khác. Bạn cảm thấy đáng tin cậy và thoải mái và dễ chịu.

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

Các câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống đời thường

Nhiều lúc bạn cảm nhận thấy yếu đuối và căng thẳng giữa guồng quay việc làm & cuộc sống đời thường. Bạn thích tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và hợp với cảm xúc lúc bấy giờ để đăng lên social. Vậy Lý Do không thử ngay các cap tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa sâu sắc tiếp sau đây nhỉ.

This too, shall pass – Anonymous

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect. – Zoey Sayward

Đừng chờ đợi các khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc có thể trở nên tuyệt hảo hơn.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời trong cuộc sống thường ngày chính là việc bạn có mặt trên nhân loại này.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

Chưa hẳn ai cũng trở nên một phần quan trọng về sau của bạn. Một trong những người chỉ lướt qua để dạy cho bạn các bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t mệt mỏi about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng căng thẳng vì tương lai, nó chưa tới. Hãy sống và làm việc cho Hiện tại và làm nó có thể trở nên tươi đẹp.

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault

Hãy tận thưởng những điều lắt nhắt trong cuộc sống đời thường, vì một ngày nào đấy chúng ta cũng có thể nhìn lại và nhận biết chúng là các điều lớn lao.

Những stt tiếng Anh hay về cuộc sống

cuộc sống đời thường là các gam màu đa sắc. Cho nên vì thế, đừng cảm nhận thấy nản chí hay tức bực vì bất cứ điều gì xẩy ra. Vì toàn bộ mọi thứ ra mắt đều có Lý Do của chính nó. Thế nên, nghỉ mắt một xíu và thường xuyên nghiền ngẫm các câu nói tiếng Anh hay này nhé.

People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey

mọi cá nhân rất có thể có các Nguyên Nhân không giống nhau để sống cuộc sống của họ. Bạn không còn quy chụp rằng tất cả các Tại Sao đó đều giống nhau.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm Vì Sao để khóc, hãy cho cuộc sống thấy bạn có hàng chục ngàn Vì Sao để mỉm cười.

Life is a story. Make yours the best seller.

cuộc đời là 1 trong những mẩu truyện. Hãy biến mẩu truyện cuộc sống của bạn thành tác phẩm hút khách nhất.

The busy have no time for tears.

Người bận tối mắt tối mũi không tồn tại thời hạn để khóc.

When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

lúc một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ lộ diện. Nhưng tất cả chúng ta thường nhìn lâu quá & tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà chúng ta không thấy cánh cửa đã mở ra cho tất cả chúng ta.

hoàn toàn có thể những câu nói tiếng Anh hay này sẽ biến đổi bạn sau này. Ở một quy trình tiến độ gì đấy trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy chúng đúng với những gì đang ra mắt với bản thân. Điều quan trọng là, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết tương thích nhất. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn như nó đã có lần.

There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. – Josh Jameson

Sẽ có lúc bạn cần phải lựa chọn giữa các việc lật trang & đóng lại một cuốn sách

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis P. Kimbro

cuộc sống đời thường là 10% những gì xẩy ra với tất cả chúng ta và 90% sót lại là cách mà tất cả chúng ta phản ứng với nó.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. – Martin Luther King Jr.

cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta bắt đầu kết thúc vào trong ngày mà tất cả chúng ta có thể trở nên tĩnh mịch trước những điều quan trọng.

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein

Phấn đấu không hẳn để chiến thắng, mà là có giá trị.

An unexamined life is not worth living. – Socrates

Một cuộc sống thường ngày chưa được xem trọng thì không đáng để sống.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

tất cả chúng ta đều đang nằm phí trong rãnh nước, nhưng một số lượng dân cư vẫn ngắm các Nguyên Nhân.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói, bởi những người dân thấy lo lắng sẽ chẳng có ý nghĩa, & những người có ý nghĩa sâu sắc sẽ không thấy lo lắng

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía các Vì Sao, & đôi chân trên bề mặt đất.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. — Anonymous

Người mà bạn nên nỗ lực để có thể trở nên may mắn tốt lành hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life. Define yourself. —Harvey Fierstein

Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im thin thít. Không lúc nào được chấp nhận bản thân trở thành nạn nhân. Không đồng ý ai định nghĩa cuộc sống đời thường của bạn. Hãy tự định nghĩa bản thân mình.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. — C.S. Lewis

lòng tin là thẩm mỹ níu giữ những điều mà lý trí của bạn đã có lần gật đầu, mặc dù cho tâm trạng biến đổi như thế nào.

You never know what worse luck your bad luck has saved you from. — Cormac McCarthy

Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều gì tồi tệ hơn mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được thoát ra khỏi nỗi sợ của mình sẽ hiểu rõ rằng họ chỉ đi một con phố tắt để gặp nó.

>>>Đừng bỏ qua: >>>Xem thêm: Tình yêu tuổi tuất năm 2021 như thế nào?

Life’s too mysterious to take too serious. — Mary Engelbreit

cuộc sống thường ngày này quá bí mật để coi nó quá nghiêm trọng.

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

không có bất kì ai có thể làm bạn cảm nhận thấy kém hơn còn nếu không có sự đồng ý của bạn.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi sau đám đông sẽ không còn đi xa hơn đám đông. Người nữ giới mà đi 1 mình có khả năng thấy mình ở những nơi chưa xuất hiện ai từng đến.

You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không hề đi khắp nơi để thiết kế một quả đât đẹp hơn cho mỗi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây đắp một trái đất đẹp hơn. Còn nếu không thì nó chỉ là một chiếc lồng sắt.

There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

không tồn tại cách nào khiến mọi việc nên như vậy. Chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm những gì mà thôi.

Be where your feet are. — Anonymous

Hãy sống vui với Bây Giờ.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. — Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh ra làm sao và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

The trick in life is learning how to khuyến mãi with it. — Helen Mirren

bí quyết trong cuộc sống thường ngày là học cách đối phó với nó.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. — African proverb

Nếu bạn rất thích đi nhanh, hãy đi 1 mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. — Anonymous

hoàn toàn không sao nếu như khách hàng chưa ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. — Maya Angelou

Tôi có thể bị đổi khác bởi những gì đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

Believe you can and you’re halfway there. — T. Roosevelt

Hãy tin rằng chúng ta cũng có thể & bạn đã đang ở nửa đoạn đường rồi.

Defeat is simply a signal to press onward. — Helen Keller

Sự thất bại chỉ dễ dàng và đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phần bên trước.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. — Marie Curie

không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đó là thời gian để hiểu nhiều hơn thế vì vậy mà bạn cũng có thể thấp thỏm thấp hơn.

Those who don’t believe in magic will never find it. — Roald Dahl

Ai thiếu tín nhiệm vào phép màu sẽ không còn lúc nào tìm thấy nó.

There is no elevator to success, you have to take the stairs. — Anonymous

không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. — Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho con tim bạn, thay vì chờ đón ai đó mang hoa đến cho bạn.

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. — George Carlin

Đừng đổ các giọt mồ hôi cho các thứ lắt nhắt & đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn những giọt mồ hôi.

Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. — Eleanor Roosevelt.

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng trở thành chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu như bạn làm, & nguyền rủa nếu khách hàng không làm.

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

Tham khảo nguồn: https://tuviso.com/nhung-cau-tha-thinh-bang-tieng-anh-hay.html