Phật tử chùa Bảo Quang nói về cuộc tranh chấp: “Tiền của sẽ để lại thế gian, ác nghiệp sẽ mang theo hàng triệu năm sau này!”
#ChuaBaoQuang #ThichQuangThanh

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe