Tại bệnh viện, Nhựt, Đạt có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và đánh Lâm. Thấy vậy, Tân dù bị thương đang được bác sĩ chăm sóc vẫn đứng dậy…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/