Word mới xứng đáng là phần khó nhất của Tin học cơ bản, vì nó có rất nhiều chi tiết mà nếu như không để ý, bạn khó mà làm được trọn vẹn 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các yêu cầu trong đề:
✔️ Text Box (Hiệu ứng 3D: độ sâu, màu nền, màu viền, chất liệu, …)
✔️ Text Box (Hiệu ứng chữ cong: Transform)
✔️ Định dạng Wrap Text
✔️ Công cụ canh chỉnh theo trục (Align)
✔️ Định dạng văn bản: đậm (Bold), nghiêng (Italic), giữa (cEnter), đều (Justify), màu chữ, font chữ.
✔️ Drop Cap
✔️ Hiệu ứng viền (Border)
✔️ Bảng biểu (Table)
✔️ Biến văn bản thành bảng biểu (Convert Text to Table…)
✔️ Chia văn bản thành các cột (Columns)
✔️ Thao tác với hình ảnh (Picture: kiểu (Style), màu (Color),…)
✔️ Thao tác với hình khối (Shape)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe