VTC Now | Bức thư của em Nguyễn Nguyệt Linh lớp 5 trường Marie Curie với thông điệp mong muốn lễ khai giảng không bóng bay để bảo vệ môi trường đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ nhiều trường học.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/