Trong quá trình phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS, để thuận tiện và tiết kiệm thời gian bạn có thể thực hiện việc mã hóa, nhập liệu dữ liệu trên excel, sau đó import dữ liệu này vào SPSS để thực hiện việc thống kê và kiểm định mô hình với SPSS…

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe