Edit: Tieumanulk Sub: Bánh Bao Súp STAFF Sách Hoa: Ccccr Lăng Nhi ( Thính Âm Duyệt ) Biên kịch: Yêu Tinh ( Yến Ngữ Linh Nhiên ) Đạo Diễn: Hồng Thụ 歅/ …

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/