Dịch + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk
ED: Tiểu Bọ
__________________________
STAFF

Sách Đạo: Ô Hoa Quả Tử 【 Côn Lôn Ban 】

Biên kịch: Nhất Trương Báo Xã 【 Dong Hỏa Chi Tâm 】

Bản vẽ: Vu Kiến

PS: Bất Sát Liễu

Hậu kỳ: Tam Phục Thiên

Tuyên truyền: Cô Cô 【 Côn Lôn Ban 】

Kịch Vụ: Niệm Trúc Ân

Giám chế: Hồng Thụ Nhân【 Thủy Ngạn Linh Âm 】

CAST

Chu Ngôn: Tử Phong Nhân 【 Ưu Tư Minh Tưởng 】

Khâu Bạch: Thập Lục Dạ 【 Dực Chi Thanh 】

Giới thiệu chương trình / Nhạc Văn Nam: Thanh Thanh Mạn 【 Hữu Điểm Nhị Công Tác Thất 】

Dương Tử An: Triều Ca 【 Nhiễm Âm Công Tác Thất 】

Vệ Đông: Khuynh Thành Phá 【 Xuân Sắc Kinh Hồng 】

ED: Mê Điệt Hương

Biểu diễn: Châu Kiệt Luân
____________________________________
STAFF
策导:污花果子【昆仑班】
编剧:一张报社【熔火之心】
板绘:巫见
PS:不擦了
后期:三伏天
宣传:咕咕【昆仑班】
剧务:念竹恩
监制:红树歅【水岸聆音】
CAST
周言:紫枫儿【优思铭想】
邱白:十六夜【翼之声】
报幕/岳文楠:声声慢【有点贰工作室】
杨子安:朝歌【染音工作室】
卫东:倾城破【春色惊鸿】
ED:迷迭香
演唱:周杰伦

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri