Lớp 53c3 (Khởi,Hiếu,Hải,Tuấn)_Btnhom
g-mail :ntuhieu@gmail.com
-Nội dung: Tác Hại Của GAME
tên đầy đủ
Nguyễn Tự Hiếu
Nguyễn Phấn Khởi
Nguyễn Anh Tuấn
Phạm Viết Hải

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri